Alanya/Turkey

Aliye Residence

Aliye Residence

holiday lets

holiday lets

Aliye Residence

 

Obagol Mahallesi

No 4, 15 Sokak

Oba - Alanya / Antalya,

Turkey, 07460

         

email:

AyseDuggan @gmail.com

Img_0548 DSCN0600 DSCN0641 DSCN0602 DSCN0605 DSCN0574 Dscn0645

Aliye Residence in the popular Oba District of Alanya

IMG_2738 Dscn0574A